Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Hoạt động

10%