CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp CTQH Iran thăm chính thức Việt Nam

10%