Donald Trump ngủ hay lắng nghe khi Chủ tịch nước phát biểu?

Truyền hình VnTube

10%