Lào trao huân chương cho lãnh đạo Việt Nam

Hoạt động

10%