Sự mất kiểm soát của Trump trong buổi họp báo sau bầu cử giữa kỳ

Thế giới

10%