Tổng thống Donald Trump nói về Hai Bà Trưng và lòng tự hào dân tộc Việt Nam

10%