Bế mạc phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Hoạt động

10%