Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng thống Indonesia

Hoạt động

10%