Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động

10%