Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại TP Hải Phòng

Hoạt động

10%