Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội CHDCND Lào

Hoạt động

10%