Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Hà Nam

Hoạt động

10%