CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân nhận huân chương đoàn kết của Cuba

Hoạt động

10%