Khai mạc phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV

Hoạt động

10%