Kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ TT&TT và Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

10%