Ông Khuất Việt Hùng: Chưa có con số chính thức về tài xế nghiện ma túy

10%