Quan hệ Trung Quốc - Châu Phi: Bao giờ hết "tuần trăng mật"?

10%