Siêu thị Mỹ khai trương, dân Trung Quốc chen mua như ăn cướp

10%