Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm khóc khi tranh luận về tăng giờ làm thêm

10%